Fietstocht Kempense Heuvelrug (Herentals) - UITGESTELD

Een gegidste fietstocht langs geplande beheerwerken, in samenwerking met Bosgroep Kempen Noord.Terug naar overzicht

Parking Wijngaard, Herentals

Startplaats

10km

Afstand

20 September 2023 | 14u00

Start

20 September 2023 | 16u00

Einde

0 euro

prijs
Delen

Uitgesteld - nieuwe datum volgt


Over het gebied

De Kempense Heuvelrug en valleien typeren het landschap van de centrale Kempen. Het is een gebied met een grote, open ruimtekwaliteit. Om de open ruimte te verduurzamen is vanuit een wetenschappelijk insteek, met landschap als basis, een toekomstvisie opgemaakt. De visie wil de kwaliteiten van het landschap leesbaar maken, vrijwaren en versterken en daarbij inspelen op de uitdagingen van de toekomst en actuele beleidslijnen. Momenteel leggen we vooral nadruk op de realisatie van de visie met acties rond landschapsherstel/biodiversiteit. Het overgrote deel van de inrichtingen gebeurt bij private eigenaars (5) en spitst zich voornamelijk toe op het herstel van landduin- en droge heidevegetaties op een totale oppervlakte van enkele hectaren. Voor de realisatie van de verschillende inrichtingen werken we nauw samen met Bosgroep Kempen Noord en de provincie Antwerpen.

Gegidste fietstocht

Op de Kempense Heuvelrug in Herentals staan dit jaar heel wat werken op de planning. We zullen de volgende jaren heel wat open terreinen met mekaar verbinden. Al de werken kaderen binnen het goedgekeurde bosbeheerplan en passen volledig in de nieuwe landschapsvisie. Met de fiets en onder begeleiding van gidsen Kevin en Tom, zullen we de werkzaamheden in de buurt bekijken.

Praktisch

Wanneer? woensdag 20 september 2023 om 14u

Waar? parking Wijngaard, Herentals

Voorzie een geschikte fiets, de route loopt deels offroad

Gratis deelname, inschrijven verplicht met een mail aan kevin.greeven@provincieantwerpen.be