Aanleg poelen Kasterlee: Mag het iets natter zijn?

Aanleg poelen Kasterlee: Mag het iets natter zijn?

Bij een particulier in Kasterlee legden we de afgelopen periode 2 poelen aan - samen maar liefst 640m² groot - met op de laagste stukken enkele slenken. Tijdens tijdens erg natte herfst vormen ze zelfs één grote poel.Delen

De komende maanden worden in de weilanden bijkomende kleine landschapselementen aangeplant zoals een elzensingel, gemengde houtkanten, inheemse hoogstambomen en struwelen. Samen dragen we zo bij aan het klimaatbestendig maken van ons buitengebied. Tijdens deze natte herfst wordt er rond de poelen en in de afgeschuinde laagte langs de waterloop extra water vastgehouden,  waardoor de wateroverlast stroomafwaarts verminderd wordt.

Daarnaast zullen de verschillende kleine landschapselementen ruimte bieden aan o.a. amfibieën, insecten en vogels. Zo werken we aan het verminderen van het verlies aan biodiversiteit in het buitengebied. Eens de aanplant goed ontwikkeld is zal deze naast vergroening van het landbouwlandschap ook zorgen voor het bufferen van extra water in natte periodes en beschikbaar maken voor droge periodes.

In samenwerking met de dienst Integraal Waterbeleid van provincie Antwerpen werden er ook in de Rode Loop maatregelen genomen om het water in droge periodes langer vast te houden. Door het plaatsen van wortelkluiten in de loop krijgen we een vertraagde waterafvoer in de zomer. Om te vermijden dat de naburige percelen hinder ondervinden van deze aanpassing bij hoge afvoeren, hebben we hier een compensatie voor gezocht. De oever van de betreffende particulier werd over een lengte van 200m en een breedte van ca 7m afgeschuind. In de wintermaanden kan het water van de Rode Loop hier uit haar oevers treden, waardoor aangelanden geen overlast ondervinden van de maatregelen en er zelfs extra water kan geborgen worden. Langs de loop werden ook wilgen aangeplant, om de talud te fixeren en om meer schaduw te creëren boven de loop, wat waardevol is voor het waterleven.

© Regionale Landschappen

Meer info

Waterexpert: goele.matte@rlkgn.be

Landschapsexpert: karen.deschutter@rlkgn.be