Oproep: deel je verhalen rond de Colateur

Heb jij nog interessante foto's, verhalen of waarnemingen van de Gracht (of Colateur)?Terug naar overzicht
Delen

Oproep: deel je verhalen of waarnemingen rond 'de Gracht'

 

Voor de Gracht - ook wel bekend als ‘de Colateur’ - werken we momenteel een langetermijnvisie uit.

Heb jij nog interessante foto's, verhalen of waarnemingen rond het gebied?

De Gracht, ook wel bekend als ‘de Colateur’, is een voormalig afwateringskanaal tussen het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten en het kanaal Bocholt-Herentals. Sinds 2014 is dit oude kanaal grotendeels in beheer bij Provincie Antwerpen. Samen met hen, Gemeente Dessel, Gemeente Retie en het Agentschap voor Natuur en Bos werken we nu een langetermijnvisie uit voor het gebied.

De komende maanden willen we zowel de historische als de bestaande toestand in kaart brengen.
Heb je nog oude foto’s, kaartmateriaal, leuke weetjes, oude gebruiken en andere informatie van de Gracht die kunnen helpen om een volledig beeld te schetsen van wat deze plek voor de Retienaren en Desselaars betekent? 

Of spot je hier wel eens bijzondere natuurwaarnemingen? 
• Geef ze in via Obsmapp of waarnemingen.be
• Speciale en oudere waarnemingen mag je mailen

Alle foto's, verhalen en speciale waarnemingen mag je bezorgen aan info@rlkgn.beVerdere traject


De komende maanden staan in het teken van het verzamelen van informatie, zoals knelpunten en kansen.
Nadien zal je als inwoner van de streek opnieuw betrokken worden bij de uitwerking van een langetermijnvisie voor de Colateur.
De opmaak van een integrale gebiedsdekkende toekomstvisie voor de Colateur rondt af in de loop van 2023.

© Archief Heemkundige Kring De Griffioen