Regionale landschappen kleden Vlaanderen aan met 70 km extra hagen

De 16 Regionale Landschappen van Vlaanderen publiceren vandaag hun gezamenlijke jaarcijfers.Delen

Nieuwe website bundelt mooiste wandelingen en fietstochten

De 16 Regionale Landschappen van Vlaanderen publiceren vandaag hun gezamenlijke jaarcijfers. In 2021 werden er in totaal 70 km hagen en heggen, 111.956 m² houtkanten, 124 poelen, 237 hoogstamboomgaarden, 459 km trage wegen en 94 ha bermen aangelegd, onderhouden of hersteld dankzij de regionale landschappen. Daarnaast kwamen er ook 59 plekken voor recreatieve natuurbeleving bij. Zo ondersteunen de regionale landschappen de ambities rond vergroening van de Vlaamse overheid, provincies en gemeenten.
 
Landschapsregisseurs
Corona en recente onderzoeken toonden nog maar eens hoe belangrijk kwaliteitsvolle landschappen, nabije natuur, duurzame voeding en toegankelijk landschap zijn voor onze fysieke en mentale gezondheid. Een kwaliteitsvolle open ruimte beschermt veel beter tegen biodiversiteitsverlies en klimaatuitdagingen zoals de steeds frequentere hittegolven, droogte en overstromingen. De 16 vzw’s van de regionale landschappen en hun 150 medewerkers streven er dan ook naar om het landschap te vergroenen, terug aan te kleden, klimaatrobuust en beleefbaar te maken. Als landschapsregisseurs werken ze daarvoor samen met Vlaanderen, provincies, gemeenten en organisaties op het gebied van landbouw, natuur, jacht, erfgoed en recreatie.
 
Van visie tot schop in de grond
De verstedelijking, versnippering, intensieve landbouw en het verdwijnen van kleine landschapselementen zoals hagen, heggen en houtkanten maken onze resterende natuur en biodiversiteit extra kwetsbaar. Bas Van der Veken, voorzitter regionale landschappen, legt uit: “Elke dag opnieuw zetten onze medewerkers zich in door het aanleggen en onderhouden van hagen, heggen en houtkanten, poelen, bos, speelnatuur, bloemrijke bermen, trage wegen, dreven, nestkasten, bijenhotels, enz. Dat is goed voor de natuur, maar het Vlaams landschap wordt zo ook beter beleefbaar en aangenamer voor wandelaars, fietsers en alle bewoners.”
 
Naast die zichtbare acties op het terrein werken de regionale landschappen ook naarstig aan onderbouwde en gedragen visievorming op het landschap. Thema’s als (ruimte voor) water, duurzame landbouw, erfgoed, landschapsbeleving en biodiversiteit worden in één gebiedsvisie geïntegreerd. “Als landschapsexperten hebben we echt een verbindende functie,” vult Van der Veken aan. “We verbinden alle verschillende perspectieven op het landschap met elkaar, maar ook de mens met het landschap dat hem of haar omringt, en niet te vergeten, de groene of blauwe verbindingen in het landschap zélf. Deze jaarcijfers bewijzen dat onze aanpak werkt.”
 
Mooiste wandelingen en fietstochten van Vlaanderen
Met de lancering van een geheel vernieuwde website bundelen de regionale landschappen nu ook bijna 170 van de indrukwekkendste wandelingen, fietstochten en speelnatuur van Vlaanderen waarmee bezoekers naar hartenlust de mooiste plekken uit het landschap kunnen beleven. Daarnaast kan men er terecht voor heel wat publicaties en tips voor jong en oud om zelf aan de slag te gaan in de eigen tuin of grond. Tot slot vind je er ook heel wat landschapsactiviteiten en -cursussen terug, denk maar aan snoeicursussen of lezingen over bebossen.

Download jaarverslag Regionale Landschappen 2021
© Regionaal Landschap Zuid-Hageland
© Regionaal Landschap Zuid-Hageland