Groene Ontmoetingsruimten Mol (afgerond project)

Vergroening van Molse speelpleintjesDelen

Over het project

In 2020 zijn we gestart met een intensieve samenwerking met de gemeente Mol  naar aanleiding van 2 lopende trajecten in de gemeente:

  • De ‘kerngroep Speelruimte’ waarbij de ambitie bestaat om 12 speel- en ontmoetingspleinen te vergroenen
  • Het traject ‘veerkrachtige dorpen’ in samenwerking met provincie Antwerpen, Rurant en het Innovatiesteunpunt waarbij stelselmatig alle deeldorpen van de gemeente Mol worden betrokken om concrete acties te formuleren voor hun dorp.

Om dit alles te kunnen verwezenlijken ontstond LEADER-project ‘Groene Ontmoetingsruimten Mol’, waarin we jaarlijks met de gemeente kijken naar welke pleintjes en open ruimte kunnen dienen om de ambities te halen. Ons Regionaal Landschap ondersteunt in participatie met omwonenden, ontwerp en terreinrealisaties.

 

Gehuchtenwerking

Zo werd de kerkomgeving in Gompel in de zomer van 2022 omgedoopt tot ‘De Groene Wij’, een groene ontmoetingsplaats waar de naburige parochiezaal, kinderopvang, jeugdvereniging en school hun nood aan speel- en ontmoetingsruimte kunnen invullen. Er werden onder andere bomen en houtkanten geplant én een wadi en speelheuvel aangelegd.

Ook in Wezel werd er gewerkt aan vergroening. In het park ‘Kiosk’ ondervond de originele beplanting veel last van een verontreinigde bodem. Door slimme boomsoortkeuze wordt het bomenbestand sterk uitgebreid. Verder worden er o.a. bloemen en kruidenrijke borders aangeplant, het basketveldje verplaatst en banken voorzien.

Het volgende project voor 2023 bevindt zich in Ezaart, ter hoogte van de Wanmolenstraat.

 

Samenwerking

In dit project staat inspraak en samenwerking centraal. Per site worden de omwonenden aangesproken om een dorpsteam op te richten, van waaruit talloze werken zoals aanplantacties, afbraakwerken en timmerwerken, vrijwillig uitgevoerd worden door de dorpelingen zelf. Zo draagt iedereen een steentje bij aan het vergroenen en verduurzamen van de open ruimte in Mol!

 

Situatie voor de vergroening

Zo lagen de pleintjes er bij voor de vergroening. Binnenkort tonen we je het eindresultaat!

© Regionale Landschappen

Contact

info@rlkgn.be

 

LEADER-project 'Groene Ontmoetingsruimten in Mol' met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

© Mol-Gompel
© Mol-Wezel
© Mol-Ezaart