Hagen, heggen, houtkanten

Hagen, heggen en houtkanten brengen afwisseling, leven, schoonheid en structuur in het landschap.Delen

Een heerlijk staaltje erfgoed

Over grote delen van wat nu Vlaanderen is, lag in een prikkeldraadloos verleden een netwerk van bloeiende hagen, heggen, houtkanten en andere “kleine Landschapselementen” (KLE’s).

Naast hun historische en esthetische waarde vervullen hagen, heggen en houtkanten vandaag ook een zeer belangrijke ecologische functie in het landschap als woonplaats en verbindingsweg voor heel wat planten en dieren.

 

Zelf een haag, heg of houtkant aanplanten

Welke soorten plant je nu best aan? Wanneer kies je voor een haag, een heg of een houtkant, hoe dicht zet je plantjes bij mekaar, hoe zit het met transport, wat is inkuilen, vergt zo’n aanplanting veel onderhoud, zijn er wettelijke bepalingen,...?

Wij helpen je met advies, het tekenen van plannen en de aanplant of het achterstallig onderhoud van hagen, heggen en houtkanten in landschappelijk waardevol gebied.

Je kan bovendien soms ook beroep doen op de expertise en eventuele financiële tussenkomst van ons landschapsteam. Interesse? Meld je dan aan via ons landschapsloket.

Streekeigen plantgoed

Wij kiezen bewust voor streekeigen plantgoed of planten van hier. Dit zijn afstammelingen van bomen en struiken die zich na de laatste ijstijd spontaan in onze gebieden gevestigd hebben. Het zijn bomen en struiken die al zeer lang in onze gebieden groeien en dus zeer goed aangepast zijn aan de bodem en de leefomstandigheden in onze streken. Meer info over 'Plant van Hier' vind je op de website www.plantvanhier.be.

Meer info

Download brochure Plant van Hier
Aanplant houtkant