Lekker Eetbaar Groen (afgelopen project)

Voedselbossen onderzoeken in de Kempen via 'Lekker Eetbaar Groen'

Voedselbossen zijn helemaal in! Maar pakken we het juist aan in de Kempen? Kloppen de plantensoorten die we momenteel gebruiken? We onderzoeken het met project Lekker Eetbaar Groen.Delen

Het project

Naast hoogstamboomgaarden doen nu ook voedselbossen hun intrede in het Vlaamse landschap. Een voedselbos is een landbouwsysteem waarbij men de structuur van een jong bos wil creëren. Er wordt een productief ecosysteem opgebouwd dat bestaat uit meerjarige planten die één of meerdere eetbare delen hebben. Een voedselbos is bovendien een vorm van voedselproductie waarbij er aan natuur-inclusieve landbouw wordt gedaan.

Samen met Thomas More Hogeschool, Bosgroep Kempen Noord en Zuiderkempen, Velt en Tuinen van (h)Eden zijn we nu het LEADER-project 'Lekker Eetbaar Groen' opgestart, waarmee we reeds bestaande voedselbossen in kaart gaan brengen én een beleidsvisie zullen ontwikkelen voor voedselbossen in de Kempen.

 

Situering

Lekker Eetbaar Groen (LEG) wil een kader creëren om initiatieven rond eetbaar groen in de open ruimte te ondersteunen. Daarom gaan we een aantal demonstratieprojecten ontwikkelen en een lerend netwerk opzetten in de leaderregio (gemeenten: Grobbendonk, Herenthout, Vorselaar, Lille, Kasterlee, Olen, Geel, Herselt, Laakdal en Meerhout) Kempen Zuid. Door gezamenlijke reflectie tussen de partners, academische en institutionele actoren inzake tuin (VELT), open ruimte (Regionaal Landschap) en bossen (Bosgroepen) in de Kempen kunnen we het kersverse burgercollectief Tuinen van Heden vanuit een gedragen visie voeden met onze netwerken, kennis en expertise. Samen werken we criteria en een lijst van plantencombinaties uit voor projecten om een positieve impact van voedselbossen en eetbaar groen op o.a. biodiversiteit, landschap, klimaat, lokale economie, sociale cohesie en voedselproductie te borgen. De capaciteitsopbouw van Tuinen van Heden, de samenwerking met Thomas More en het lerend netwerk zorgen voor de noodzakelijke lokale kennisopbouw. 

 

Meer info

Beschik jij over een voedselbos in de Kempen en heb je vragen?

Neem dan vrijblijvend contact op met ons: dries.martens@rlkgn.be

Bert Willaert
© Regionale Landschappen