Loket Onderhoud Buitengebied

Landschapsbeheer voor gemeenten met Loket Onderhoud Buitengebied (LOB)

Als gemeentebestuur nood aan extra ondersteuning bij landschapsbeheer?Delen

Waarom LOB?

Als gemeente is het een uitdaging om noodzakelijke onderhoudswerken in het buitengebied tijdig en correct uit te voeren.

Om in te spelen op deze specifieke nood, ontwikkelden we het Loket Onderhoud Buitengebied (LOB).

Zo gebeurt het landschapsbeheer op een consistente, vlotte en kwalitatieve manier.

© Bart Van der Moeren
Voorbeeld goed beheerde houtkant

Stappenplan

  1. Neem contact op met onze LOB-medewerker via info@rlkgn.be 
  2. We plannen een gesprek rond alle mogelijkheden (thematisch, geografisch, vorm van samenwerking, prioriteiten)
  3. We stellen een offerte op maat op, na een goedkeuring stellen we een samenwerkingsovereenkomst op die het schepencollege dient goed te keuren
  4. We updaten een bestaande inventaris of starten een nieuwe
  5. Opmaak van een visie én beheerplannen op maat en in samenspraak met de gemeente
  6. Bekijken hoe verdere coördinatie verloopt (wie neemt welke taak op zich?) en eventueel nieuwe offerte en overeenkomst opmaken
  7. Dankzij een consistent beheer verbeteren we samen het landschap
Bekijk de brochure rond LOB