Gevlinderd boerenland

Samen met natuurvrijwilligers brengen landbouwers de soortenrijke en onmisbare nachtvlinders in kaart op het platteland en observeren we hoe landgebruik en kleine landschapselementen de aanwezigheid van de nachtvlinders beïnvloeden.Delen

Over het project

Vergroeningsmaatregelen binnen de landbouw zijn noodzakelijk om biodiversiteitsverlies en klimaatverandering af te remmen; gelukking engageren heel wat landbouwers in het Kempens landschap zich al om natuur en landschap terug een plaats te geven binnen hun bedrijf. Een dierengroep die voor velen onzichtbaar is op het platteland, maar toch zeer belangrijk is voor onze ecosystemen, zijn nachtvlinders.

Nachtvlinders dragen bij aan de bestuiving van bloemen en zijn een belangrijke bron van voedsel voor vogels en vleermuizen. De groep is ook ontzettend soortenrijk: in België leven zo’n 1500 micronachtvlinders en 900 macronachtvlinders. De laatste jaren krijgen nachtvlinders meer aandacht van natuurvrijwilligers. Zo worden er binnen het Nachtvlindermeetnet van Natuurpunt sinds 2008 tellingen gedaan op een gestandaardiseerde manier, om zo betrouwbare informatie te verwerven over de verspreiding en de trends van nachtvlinders in Vlaanderen. Het grootste deel van de nachtvlindertellingen in Vlaanderen gebeurt echter in tuinen en natuurgebieden; zelden in agrarisch gebied. PDPO-project Gevlinderd Boerenland geeft de landbouwers nu de tools in handen om in eigen beheer zélf kennis te maken met deze ongelooflijk fascinerende en soortenrijke groep en hoe deze interageren met teelten op de akkers, de grasweides, de houtkanten op de perceelgrenzen of andere duurzame beheermaatregelen. Binnen dit project begeleiden we landbouwers bij het uitvoeren van de tellingen.

 

Ben jij achtief als landbouwer in de Kempen en help je mee nachtvlinders tellen op jouw landbouwperceel?

Elke deelnemende landbouwer krijgt twee ‘LedEmmers’ ter beschikking. Met deze emmers kan je ’s nachts rondvliegende nachtvlinders lokken. We bekijken samen welke percelen we inventariseren. Heb je hulp nodig met het uitvoeren van de telling van de nachtvlinders, of is er een periode dat je te weinig tijd hebt? Geen nood! We matchen je met een lokale natuurvrijwilliger die je mee zal ondersteunen.

De telling gaat als volgt:

  1. De landbouwer krijgt 2 ledemmers ter beschikking. Deze emmers hebben een batterij en timer voor het lichtje en kunnen eender welk moment van de dag op een akker of veld geplaatst worden. Het licht gaat aan zodra de zon ondergaat.
  2. De volgende dag, net voor zonsopgang, wordt de emmer opengemaakt en kan de vangst gefotografeerd worden. Daarna worden de nachtvlinders weer vrijgelaten. De landbouwer stuurt de foto’s door naar de natuurvrijwilliger die de soortdeterminatie uitvoert.
  3. Ondertussen kan de landbouwer, indien gewenst, zelf al enkele soorten benoemen met behulp van een veldgids die we voorzien en/of een app voor beeldherkenning.
  4. De telling wordt minstens 6 keer per jaar uitgevoerd. Per telnacht plaatsen we de 2 emmers tegelijk buiten.Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Contact

Projectcoördinator agrarisch natuur- en landschapsbeheer Joke Maes

joke.maes@rlkgn.be

 

Oproep

Heb je een landbouwbedrijf en ben jij benieuwd welke soorten nachtvlinders er op jouw akkers en weides te vinden zijn? Laat dit zeker aan ons weten, dan bekijken we samen de mogelijkheden!

In de loop van dit project organiseren we nog infomomenten rond alle mogelijke ondersteuningsmaatregelen (Niet-productieve investeringssteun beheerovereenkomsten, Eco-regelingen) en brengen we verschillende keren landbouwactoren en de natuursector samen om te brainstormen over de rol van landbouw in natuurbehoud. Wil je op de hoogte gehouden worden over deze bijeenkomsten geef dan een seintje.

Contact opnemen met Joke
LedEmmer
© Karin Bergmans