Poelen

Herinner jij nog de eerste keer dat je een kikker vasthield? Waarschijnlijk wel: het was glibberig, spannend en voor je het doorhad, was hij alweer weggesprongen. Door de aanleg en het herstel van ons poelennetwerk stellen wij de toekomst voor kikkers, salamanders en tal van andere waterdieren veilig.Delen

Een poel: bron van biodiversiteit

Een poel is geen vijver. Een tuinvijver en een poel hebben slechts twee zaken gemeen: ze zijn gevuld met water en werden meestal gegraven. Voor de rest zijn er alleen maar verschillen. Een poel komt alleen voor op plaatsen waar het van nature nat is, daarom is er geen vijverfolie nodig. In tegenstelling tot in poelen worden in tuinvijvers ook vissen uitgezet of waterplanten geplant. Al het leven in een poel daarentegen ontstaat spontaan.

Poelen herbergen op termijn een schat aan biodiversiteit. Denk maar aan verschillende soorten amfibieën zoals salamanders, kikkers en padden. Als je wat beter kijkt, merk je ook heel wat kleinere bewoners op: schrijvertjes, ruggenzwemmers, duikerwantsen, kokerjuffers, poelslakken, libellenlarves, ...

Wist je trouwens dat onze poelenmonitors na enkele jaren de waterkwaliteit, het waterpeil en de aanwezige fauna en flora controleren en onderzoeken?

Brochure poelen
kikker
© Yves Adams

De aanleg van een poel: iets voor jou?

Voor de aanleg van een poel heb je voldoende ruimte nodig. Bovendien is een geschikte ruimtelijke ligging met een voldoende hoge waterstand in de zomer van belang.

Aanleg en onderhoud van poelen doen we van augustus tot oktober. Een waardevolle poel meet (minimum) 50 m², heeft een grillige oeverlijn en heeft zacht hellende oevers. We leggen enkel poelen aan die als hoofdfunctie een natuurwaarde krijgen. Een plaatselijke voorziening van ruimte voor veedrenking is mogelijk. Uitzet van vis is uit den boze. Ook de kunstmatige voorziening van water- of oeverplanten raden we af. Een natuurlijke poel ontwikkelt vanuit zichzelf een veelheid aan biodiversiteit en schoonheid. Het resultaat is steeds een verrassing, maar dat maakt het eens zo aantrekkelijk.Verder moet de poel op een natuurlijke wijze door grondwater gevoed worden. Een laag peil of zelfs het droogvallen van de poel in de zomer vormt geen probleem. Voor sommige soorten is dit zelfs een voordeel. 

Heb jij interesse in een poel? Of heb je al een poel en wil je advies over onderhoud of herstel? Aarzel niet om je aan te melden via ons landschapsloket.

Hoe gaat dat in zijn werk?

©

Aanmelden landschapsloket

Dien je aanvraag in via ons landschapsloket (duur: 5 min.) Let op: we kunnen maar enkele poelen per jaar graven of herstellen, meld je dus tijdig aan.

©

Stap 1

Verkennend terreinbezoek

We bekijken de omgeving, nemen een bodemstaal en volgen de grondwaterstand op. We houden ook rekening met andere factoren zoals de aanwezigheid van voldoende en geschikt landbiotoop voor amfibieën, voldoende open ruimte, niet te dicht bij een drukke weg. 

©

Stap 2

Vergunningsaanvraag en opmaken terreinplannen

©

Stap 3

De werken

Wij zorgen voor een professionele kraanman of -vrouw die tegen een gunstig tarief je poel komt graven of schonen en we begeleiden de werken. Meestal wordt de grond oppervlakkig rond de poel uitgespreid, tegen een meerprijs kan die ook elders op je eigen terrein worden gedeponeerd (dan is een extra tractor met dumper nodig voor grondverzet). 

©

Stap 4

Genieten!

Eens de poel er is, heb je al snel een echte parel in huis met voorbij flitsende libellen, kriebelende waterdiertjes en wie weet ook kikkers, padden of salamanders.

©

Stap 5

Monitoring

Wist je trouwens dat onze poelenmonitors na enkele jaren de waterkwaliteit, het waterpeil en de aanwezige fauna en flora controleren en onderzoeken?