Zwaluwen

BiodiversiteitDelen

Eén zwaluw maakt de lente niet

Zwaluwen zijn sinds mensenheugenis een deel van onze natuur en cultuur. De laatste jaren gaat het niet zo goed met ze. Elk voorjaar ondernemen zwaluwen een zware tocht van Afrika naar onze streken om te broeden. Eenmaal hier aangekomen blijken elk jaar meer en meer zwaluwnesten te verdwijnen.

Door de afbraak en verbouwing van woningen, stallen en schuren blijven er steeds minder plaatsen over waar zwaluwen hun nest kunnen bouwen. Tegen moderne bouwmaterialen hebben de kunstig gemetselde nesten van zwaluwen geen houvast. Om niet te veel energie te verspillen moeten zwaluwen op enkele honderden meters van hun nest modder van voldoende kwaliteit vinden. Doordat steeds grotere delen van de bodem verhard worden, vinden ze moeilijker modder om hun nest te maken. 

© Pixabay

Wat kan jij doen voor de huiszwaluw?

  • Stel dakrenovaties uit tot na het broedseizoen (september), zodat de vogels niet worden gestoord in hun broedactiviteit.
  • Plaats kunstnesten*, zodat de huiszwaluw sneller de weg vindt naar de ideale broedplek onder je dak.
  • Voorzie buiten een modderpoel en eventueel wat stro zodat de huiszwaluw steeds toegang heeft tot voldoende nestmateriaal.
  • Heb je last van hun uitwerpselen? Monteer gewoon een plankje een halve meter onder het nest en je muren en ramen zullen niet meer besmeurd worden.
© Pixabay

Wat kan jij doen voor de boerenzwaluw?

  • Maak je stallen aantrekkelijker en breng latjes of broedplankjes aan op plaatsen waar marters of poezen niet bij kunnen.
  • Denk in april en mei aan een modderpoel. Een nat karrenspoor volstaat al.
  • Plaats een kunstnest* in een permanent geopende schuur of loods. Zo kunnen boerenzwaluwen makkelijker nestelen.
© Vilda - Yves Adams

Wat kan jij doen voor de oeverzwaluw?

Neem contact op als je een locatie kent die geschikt lijkt voor oeverzwaluwen. Wij komen ter plaatse en maken een plan van aanpak op.

Als de zandstock in de loop van het broedseizoen ongemoeid blijft, kunnen de zwaluwen hier rustig  broeden. Als dat niet het geval is, moet de zandvoorraad zo onaantrekkelijk mogelijk worden gemaakt. Dat kan door de wanden af te schuinen.

Gratis kunstnest*

Woon je in ons werkingsgebied en is er een grote kans dat de zwaluwen bij je zullen huizen? Neem contact op met projectmedewerker Tom Snoeckx, schets ook even de exacte locatie en situatie. Hij bekijkt dan of we een kunstnest kunnen voorzien.

We hebben enkele kunstnesten en nestkasten beschikbaar voor de boerenzwaluw, gierzwaluw, huiszwaluw, steenuil, kerkuil en de torenvalk.

Misschien vind je dit ook interessant: