Participatietool 'Spelen met groen'

Nieuw: onze eigen participatietool. Hiermee willen we kinderen, ouders en buurtbewoners helpen bij het vormgeven van een groene speelomgeving, met de juiste landschappelijke insteek.Delen

Over

Er bestaan al heel wat participatietools voor het inrichten van groene ruimtes. Tijdens de COVID-periode was er vooral aandacht voor participatiemogelijkheden met digitale tools. Maar nu we mekaar weer fysiek kunnen ontmoeten, laten we het digitale maar al te graag weer los.
In die vreemde periode werd ook het belang van buitenspelen in een kwalitatieve groene omgeving duidelijker dan ooit. Met deze tool willen we gebruikers aanmoedigen om op een eenvoudige en persoonlijke manier samen aan de slag te gaan.

We ontwikkelden een toolbox die het gesprek op gang brengt, de interactie bevordert en tegelijk kennis aanreikt over natuurlijke processen.

Alle hulpmiddelen zijn aanwezig in de box, behalve een grondplan 1/100 en enthousiaste groep gebruikers (kinderen, buurtbewoners, ...)

Aan de slag met de box

Zetel je in het oudercomité? Of ben je als buurtbewoner of ambtenaar actief betrokken bij een speelplein? Wil je graag een pleintje groener inrichten? We ontlenen graag één of meerdere boxen: info@rlkgn.be