Jeugdbewegingen vergroenen met project Groenkapoen

Vergroening van de terreinen van jeugdbewegingen dankzij Groenkapoen.

Via het project ‘Groenkapoen’ zetten de Antwerpse Regionale Landschappen in op plattelands- en natuurontwikkeling op de terreinen van jeugdbewegingen.Delen

Het project

Er liggen nog grote kansen in het natuurlijker inrichten van terreinen van jeugdbewegingen. De vele klimaatmarsen tonen aan dat het draagvlak bij de jeugd hiervoor ook groot is. Via het project 'Groenkapoen' zullen de Antwerpse Regionale Landschappen, elk met één jeugdbeweging samenwerken om hun jeugdbewegingsterrein op te waarderen op vlak van biodiversiteit, klimaatadaptatie, ontharding en natuurbeleving.

Met Groenkapoen krijgen jeugdbewegingen een instrument in handen om woorden om te zetten naar daden en zelf te werken aan het klimaat in hun eigen leefwereld. Samen bouwen aan een klimaatrobuust jeugdbewegingsterrein wordt het uithangbord van dit project. Bovendien zoekt het lokaal beleid actief naar groen speelweefsel, ontmoetingsplekken, groenblauwe dooradering en klimaatadaptieve acties. Dit kan een win-win zijn voor gemeente en jeugdbeweging.

 

© Regionale Landschappen

Natuur voor en door jongeren

Ons Regionaal Landschap wil samen met de gemeente Lille de site van de meisjeschiro aan de Molenvelden in Gierle verder vergroenen. De gemeente heeft daarvoor in de nabije omgeving verschillende gronden aangekocht om ze te ontwikkelen tot een soort ‘Kleine Wildernis’, een site waar kinderen kunnen spelen, leren en ontdekken, maar waar ze in de eerste plaats kunnen genieten van de natuur. Hoewel de gebouwen van de Chiro er centraal staan, zal de Kleine Wildernis toegankelijk worden voor iedereen.

Je zal er kunnen genieten van een speelbos, speelweiden met natuurlijke speelelementen, biodiverse graslanden, een poel om het waterleven te ontdekken, een voedselbos om een tussendoortje te plukken en nog zo veel meer. De site is volop in ontwikkeling en het speelbos is reeds toegankelijk. In 2021 plantte de Chiro reeds 700 extra bomen ter uitbreiding van het speelbos. Eind 2022 werden ook al 181 fruitbomen geplant en een heg van 60m lang met vrijwilligers en leerlingen van de nabijgelegen basisschool De Komeet. De fruitbomen zullen de basis vormen voor het voedselbos dat verder wordt ontwikkeld tot demonstratietuin in het project Lekker Eetbaar Groen. De komende jaren zullen ook de andere deelzones van de Kleine Wildernis verder vorm krijgen.

Meer info

Heb je vragen over het project ‘Groenkapoen’ of de te ontwikkelen site in Gierle? Of blijf je graag op de hoogte van ons project?

Neem dan vrijblijvend contact op met ons: dries.martens@rlkgn.be

 

Het project Groenkapoen werd mede mogelijk gemaakt door cofinanciering uit Platteland Plus, bestaande uit middelen van Vlaanderen en provincie Antwerpen.